dilluns, 16 de febrer de 2009

EL MILLOR D' ILOVEIU (Setmana XIV, 9-15 de febrer)


Aquesta setmana la selecció li ha correspost al company basc Javier Dean..


La seva primera elecció l'ha feta amb el cor. Responent al suport i solidaritat rebuda de nuestros compañeros/as riojanos/as, que se han acercado a la Rioja alavesa a pegar carteles de Ezker Batua. Eskerrik asko.


El fet que a Euskadi estiguin de campanya electoral no és el motiu per a què la seva segona opció sigui la del company Fernando Martínez Hinojal editor de bloc Arkimia. No. El motiu és que l'entrada "Hace cuatro años, en febrero de 2009 ..." li ha semblat un dels articles més imaginatius que ha llegit els darrers temps. No us el perdeu. Com tampoc us podeu perdre el programa de vivienda de Ezker Batua-Berdeak para las elecciones autonómicas que publica Javier Burón, Viceconseller d'habitatge del Govern Basc i blocaire actiu, a la seva bitàcora "Leolo". L'experiència que tenen a Euskadi en aquesta matèria fa del document una referència per a qui vulgui impulsar polítiques d'habitatge realment transformadores. Donada l'extensió del document, s'agraeix a Javier que hagi posat índex.


Tampoc vol que es consideri electoralista que triï Daniel Martínez, qui al seu bloc Arraio Sound System ens parla de la Galicia desconocida i ens explica l'important que seria que Esquerda Unida llegara al Parlamento.


A més, aquesta setmana ha sigut la de l'embolic del PP a Madrid, que segueix puntualment (informant-nos simultàniament) la diputada per IU a l'Asamblea de Madrid Reyes Montiel . Gràcies, Reyes, t'has convertit en la millor via d'informació sobre aquest tema que podem tenir. Sobre aquesta mateixa qüestió, don Ricardo arriba a dubtar al seu bloc "A sueldo de Moscú", que la Comunidad de Madrid sea una verdadera democracia. Raons no li falten.


Per altra banda, les nefastes declaracions del governador del Banc d'Espanya, Miguel Angel Fernandez Ordoñez reclamant la flexibilització urgent del mercat laboral han merescut les crítiques de Romenauer o moscas en la sopa


Però al seu recorregut per IloveIU ha descobert d'altres coses molt interessants, com la dèria poètica del grup. Dèria que es desborda en el blocaire bitdrain, recentment incorporat a ILoveIU, amb el seu bloc "Semillas de Esperanza Opositando al Pensamiento" (preciós nom per a un bloc) i que publica coses com aquesta o Leire Olmeda i el seu bloc saturada i Sara Mulet i el bloc L'altaveu o en Luis Celeiro, a "Escrito na brétema", de molt bella estètica i que acompanya amb música. I, per fi, afegeix las estupendas orientaciones literarias de Rafael Almazán, a qui tots/es coneixem de sobres perquè és un gust llegir-ho. L'esquerra té molta raó però té tanta o més sensibilitat, en especial sensibilitat pels que pitjor ho passen.


També ha descobert a Gorka Esparza, que al seu bloc "Idiota en Brobdingnag" escriu amb una claredat meridiana (de debò escriu molt bé) sobre les relacions Estat-Església i recuerda a Francisco Tomás y Valiente, assassinat per ETA fa 13 anys.


I per últim, descobreix Luis Angel Aguilar, que el crida l'atenció al demanar la desaparición del estado vaticano i li diu, de cristià a cristià, que no pot estar més d'acord amb ell.


I no oblideu passar-vos la setmana vinent per Radiokarma, on Carlos Javier González Villa us orientarà també amb la seva selecció.

diumenge, 15 de febrer de 2009

EL GOVERN ZAPATERO VOL DEIXAR FORA DE LES SUBVENCIONS DEL IRPF ASSOCIACIONS CATALANES
La consellera d’Acció Social diu que és inadmissible que el govern espanyol vulgui deixar fora de les subvencions de l’IRPF associacions d’àmbit català


Denuncia l’incompliment de l’Estatut i l’actitud centralista de l’Estat

La consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, ha afirmat avui que és “inadmissible” l’intent del govern espanyol per deixar fora de les subvencions de l’IRPF les associacions d’àmbit territorial català. Dimarts que ve, el ministeri d’Educació, Política Social i Esports informarà les comunitats autònomes d’una ordre de bases per modificar la concessió de subvencions en el marc de la conferència sectorial d’assumptes socials. Capdevila ha denunciat que a la reunió de dimarts només s’informarà les comunitats i que aquestes no podran votar-hi en contra perquè no hi haurà votació. Tot i això, la consellera ha anunciat que el departament expressarà la seva disconformitat amb aquest esborrany d’ordre. La mateixa consellera ja ho ha fet durant aquesta setmana en diverses reunions que ha mantingut a Madrid amb alts càrrecs del Ministeri.

La consellera ha explicat que la nova ordre de concessió de subvencions deixa fora les entitats d’àmbit territorial exclusivament català. Capdevila ha dit que això incompleix diversos articles de l’Estatut i una moció aprovada pel Congrés de Diputats sobre el finançament de les polítiques socials. La consellera ha recordat que actualment, Catalunya és la comunitat on un major percentatge de declarants de l’IRPF marquen exclusivament l’opció ‘altres fins d’interès social’ en la declaració de renda, la qual cosa encara fa més injusta la “discriminació” que el govern espanyol pretén tirar endavant. “És un clar retrocés en un moment de crisi econòmica, que és quan és més necessàri que mai impulsar les entitats del tercer sector”. L’any passat, 342 entitats van presentar projectes des de Catalunya per rebre subvencions de l’IRPF, moltes d’aquestes entitats tenen àmbit territorial català, la qual cosa les deixaria fora de les subvencions si el govern espanyol tira endavant els canvis que ha proposat.

Carme Capdevila ha recordat que actualment, Catalunya té interposat un contenciós administratiu davant l’Audiència Nacional i un recurs al Tribunal Constitucional contra la convocatòria de concessió de subvencions a càrrec de l’IRPF. Les dues accions es basen en la invasió de competències que l’Estat fa de Catalunya.


**********************************************************************
Modificaciones en la Orden de BasesPor otro lado, la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, presidió ayer la reunión del pleno del Consejo Estatal de ONG de Acción Social, donde informó de las novedades que contemplan los proyectos de Órdenes Ministeriales, para 2009, por las que se establece la bases reguladora y se convoca la concesión de subvenciones con cargo a la asignación tributaria del IRPF y al Régimen General. Entre otras, se establecen las siguientes:
- Podrán optar a estas subvenciones las entidades y organizaciones solicitantes que tengan ámbito estatal de actuación, según su título constitutivo, que les habilite para desarrollar programas de carácter estatal. También podrán ser beneficiarias las agrupaciones de organizaciones de ámbito estatal, sin personalidad jurídica. A los efectos de estas convocatorias, se considerará también de carácter estatal aquellas agrupaciones en las que participen entidades de ámbito autonómico, provincial o local de, al menos, dos Comunidades Autónomas, o alguna entidad inscrita en un registro administrativo de ámbito estatal. Asimismo, serán igualmente beneficiarias aquellas organizaciones que, independientemente de su ámbito de actuación, presenten programas o proyectos de inversión, cualquiera que sea su ámbito territorial, que hayan sido financiados en convocatorias anteriores y estén pendientes de conclusión.
- Las subvenciones sólo se concederán para realizar programas de carácter estatal. Es decir, programas integrados por proyectos cuya ejecución material se localice en distintas comunidades autónomas; programas experimentales, piloto o innovadores cuya ejecución pueda aportar información relevante para el desarrollo de programas de intervención social de aplicación en el territorio de distintas comunidades autónomas; programas cuya ejecución rebase el interés estrictamente autonómico y programas cuyos efectos directos o indirectos se extiendan al territorio de distintas Comunidades Autónomas.
La ministra Cabrera explicó que, con la introducción de estas modificaciones, la Administración da cumplimiento al mandato constitucional conforme al cual el Estado destina parte de sus recursos a la asistencia social y, por otra parte, obedece a la necesidad de avanzar hacia la solidaridad interterritorial.
Asimismo, Cabrera explicó que la citada base reguladora nace con vocación de permanencia en el tiempo y que, cada año, se completará con una resolución anual en la que se fijarán los programas de financiación prioritaria y los requisitos para acceder a las subvenciones. En lo que se refiere a la convocatoria que saldrá el próximo 9 de marzo, el Ministerio ha abierto el diálogo con las organizaciones sociales para fijar prioridades en lo que se refieren a los colectivos a los que se deberán dirigir los proyectos o programas susceptibles de ser financiados.

**************************************************************************

El Parlament de Catalunya aprova una proposta de resolució sobre la territorialització de l'assignació tributària de l'impost sobre la renda de les persones físiques destinada a finalitats d'interès social.


Data: 20/01/2009

Resolució 358/VIII del Parlament de Catalunya, sobre la territorialització dels recursos recaptats pel concepte d’impost sobre la renda de les persones físiques i assignats pels contribuents a «altres finalitats d’interès social»
Tram. 250-01350/08

Adopció
Comissió de Benestar i Immigració
Sessió núm. 28, 20.01.2009, DSPC-C 470
Publicació: BOPC 398


Resolució


El Parlament de Catalunya insta el Govern a demanar al Govern de l’Estat la territorialització per comunitats autònomes dels recursos recaptats pel concepte d’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i assignats pels contribuents a «altres finalitats d’interès social», i la cessió a cada comunitat autònoma d’un mínim del 50% de la recaptació que s’hagi obtingut de les declaracions efectuades en llur territori com a resultat de l’esmentada assignació, amb la finalitat de garantir que els recursos corresponents a aquest tram siguin gestionats íntegrament pels governs autonòmics respectius.L'aprovació de l'acord, per portar al Congrés la territorialització per les Comunitats Autònomes de l'assignació tributària de L'IRPF destinada a finalitats d'interès social, es va dur a terme, a proposta de CiU, en el transcurs de la Comissió de Benestar i Immigració del 20 de gener amb els vots d' ICV-EUiA, ERC, PSC i CiU.


El percentatge de IRPF que es destina a altres finalitats d'interès social ha estat objecte de diverses iniciatives parlamentàries durant la darrera legislatura a les Corts Generals. Algunes d'aquestes han reeixit i d'altres no.


Catalunya és la comunitat més solidària de tot el territori de l'estat pel que fa a l'assignació tributària de lIRPF destinada a altres finalitats d'interès social.


INTERVENCIÓ DE JORDI MIRALLES:


Acceptarem la proposta de resolució. I, en tot cas, voldria deixar clares quatre qüestions.


La primera és que el Govern de Catalunya, conscient, i segur que hi coincidirà el
senyor Cleries, tot allò que té a veure amb el finançament, quan més complicitats
millor, i en aquest sentit el Govern de Catalunya està ja treballant amb les entitats del
tercer sector per poder preparar, doncs, una proposta a presentar davant del Govern
de l’Estat, no només respecte del 50 per cent que vostè explicava sinó també que es
pugui ser més transparent i que es pugui coordinar també l’altra part que no ha estat
territorialitzada, i en aquest sentit creiem que és molt positiva la iniciativa que està
impulsant el Govern.


La segona qüestió és perquè també som conscients que trobar sortides a aquest tipus
de proposta li dóna força aquest tipus de resolució, però també la necessitat que això
pugui avançar en l’espai que donarà millors resultats, segur, que és en els espais
bilaterals entre el Govern català i el Govern espanyol, dins del debat difícil que estem
tenint en aquest moment sobre el tema del finançament.


La tercera qüestió és que en el debat de Política General es va aprovar una resolució
quasi calcada respecte al plantejament que el Grup de Convergència i Unió fa.


I la quarta qüestió és que som conscients que també una proposta com aquesta el
Grup Parlamentari de Convergència i Unió l’ha registrat també en el Congrés dels
diputats. Per tant, tot allò que comporti major força a una cosa que és justa, doncs, els
grups que donem recolzament al Govern, doncs, ho acompanyem. Per tant, acceptem
aquesta proposta de resolució.

dijous, 12 de febrer de 2009

Informe Anual 2008 de la CSI sobre las Violaciones de los Derechos Sindicales

Informe Anual 2008 de la CSI sobre las Violaciones de los Derechos Sindicales

Los ataques contra los sindicatos se cobraron 91 vidas en 2007. El informe revela un deplorable registro de destrucción de sindicatos, de promulgación de leyes antisindicales, de intimidación y violencia contra los representantes de los trabajadores y trabajadoras.


La actividad sindical en el mundo, lejos de mejorar, va siendo cada día más difícil y complicada. En el Informe Anual 2008 de la CSI (Confederación Sindical Internacional que representa a 168 millones de trabajadores de 155 países y cuenta con 311 Centrales afiliadas) publicado recientemente, se detalla que en el año 2007 fueron asesinados y asesinadas 91 sindicalitas por defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.

Colombia, una vez más, es el país donde, con diferencia, más crímenes se cometieron: 39 personas perdieron la vida. Le sigue Guinea en donde murieron 30 y Guatemala, con 4 sindicalistas asesinados, y en dónde el clima de amenazas y acoso continúa deteriorándose.
Nos descubre el citado informe situaciones próximas y desconocidas como la que padece el movimiento sindical en Marruecos: 14 sindicalistas han terminado en prisión. La lista de países en donde el sindicalismo sufre hostigamiento e intimidación se eleva a 63; por ejemplo en Irán han sufrido una persecución sistemática 40 compañeros.

Las medidas administrativas entorpeciendo la labor sindical son innumerables, vulnerando los Convenios de OIT y los más elementales conceptos democráticos.

Mención especial hace el informe de las medidas contra los emigrantes que son víctimas de explotación y abusos, con frecuencia se les deniega el derecho a afiliación y representación sindical. Destacan igualmente la situación en las Zonas Francas Industriales de Oriente Medio y las maquilas centro-americanas.

Pero no solamente se violan los derechos sindicales en los países del Sur: Estados Unidos y Australia han redoblado su hostilidad hacia la actividad sindical.

Más información en esta misma web: Magnitud de las Violaciones de los Derechos Sindicales

Fuentes: ITUC - CSI - IGB
Observatorio del Trabajo en la Globalización

El millor de IloveIU (XXIII)

La setmana del 2 al 8 de Febrer la blogosfera ha estat molt activa i José Luis de la Torre, el seleccionador de torn, ha considerat que era més just posar diverses entrades per dia.


El 2 de Febrer Don Ricardo ens informa que "IU Abierta plantea un proceso de convergencia de toda la izquierda alternativa de cara a las europeas". En el mateix sentit, Tania Sánchez opina sobre "El camino hacia las europeas" en un contexte més proper... En un contexte estatal Cero Negativo comentava que "Zapatero ja no puede ser más patético", amb la seva actitud hipòcrita amb bancs i banquers. Més tard, Hugo Martínez Abarca, opinava sobre el muntatge del gran Wyoming "Es una broma, pero…" . En un plà més multicultural, Kaneda ens informava i formava amb "Cosas que siempre quisiste saber…", sobre la diferència entre musulmans i àrabs. I el dia es clou amb un sonriure: Emylse en saber que a Palma de Mallorca ja hi ha el carrer Salvador Allende gràcies a l'esforç d'EU-EV.


El 3 de Febrer serà recordat per l'anunci de Don Ricardo Royo-Villanova, i el seu anunci de que "Busco Trabajo". Però en moments amargs sempre es pot comptar amb el suport dels que més t'aprecien, com Antonio Flórez o Rafa Almazán, i molts més. Però com que la vida segueix, el nostre senador, Joan Josep Nuet, ampliava informacions sobre IU i les eleccions europees parlant de "http://jjnuet.blogspot.com/2009/02/europeas-iu-icv-euia.html". I més a prop de la realitat televisiva i política de l'estat, Diego Jiménez opinava sobre "Las omisiones de ZP" a "tengo una pregunta para usted". Y sobre les recents onades de xenofòvia, Rafa Hortaleza opina que "No es xenofobia, es ausencia de conciencia de clase". Finalment, Eberhard Grosske també explica l'emoció d'haver posat "Salvador Allende" a un nom d'un carrer de Palma.


El 4 de Febrer el nostre especialista en contrainformació, Daniel Martínez ens ensenyava "lo que Israel no quería que viésemos" sobre la massacre de Gaza. La indignació amb Zapatero torna a Catalunya acompanyada d'una reflexió sobre els culpables de la crisi d' Iñaki Escudero i en forma de pregunta: "És aquesta crisi culpa del sector bancari?". I aprofondint en temes econòmics, Romenauer reflexiona en veu alta: "Green New Deal, ¿nuevo capitalismo o poscapitalismo?". Finalment, Basseta qualifica la situació generada pel PP a la ciutat alicantina d'Ibi com "¡¡ STRIPTEASE !!".


El 5 de Febrer. Ja que el tema d'IU i les eleccions europees és força complicat, Altersocialismo escriu (repassant totes les opinions publicades fins aleshores) "Por un pacto IU-ICV para las europeas". El nostre economista estrella, Alberto Garzón toca un tema de molta importància a "Desigualdad y libre mercado". I com que a més d'economistes, tenim també escriptors, Tomás vte. Martínez ens aporta els seus coneixements literaris sobre la crisis a "LLUVIA, FRÍO, VIENTO, CRISIS". I tornant a l'actualitat política, Joan Josep Nuet ens informa de les preguntes que ha fet al Ministro de Industria en relació a "El gobierno y la venta de armas a Israel". Y al final del día, Antonio Rodríguez reflexiona sobre les relacions del govern socialista i l'esglèsia (sense majúscules, naturalment) catòlica, i les qualifica d'"Estéril talante".


El 6 de Febrer. surt el sol tenyit de negre ja que Cero Negativo ens informa que "Fallece el maquis Eulalio Barroso, ‘Carrete’, a los 81 años". Silvia Pérez, insta als blocaires d'I Love IU a escriure més sobre temes del medi i en dona exemple amb "Ley de ¿costas?". Tornant a la capital de l'imperi, retrobem Hugo Martínez Abarca posant en evidència la hipocresia de la patronal madrilenya a "Las hemerotecas son para la crisis".


El 7 de Febrer té accent cubà i reivindicatiu gràcies al ciutadà de La Rioja Álvaro Villar Calvo a "Para que luego digan que los cubanos no tienen internet ni libertad de expresión". Rafa Almazán torna a divertir-nos amb "El jolgorio del PP", que podria donar material per a telenoveles... igual que el tema de las europees, amb Altersocialismo que escriu un nou capítol: "Las elecciones europeas como oportunidad para refundar la izquierda alternativa".


El 8 de Febrer és de color violeta i reafirma la nostra consciència de gènere a Viramundeando i el seu interessant post "30 barreras al liderazgo de las mujeres". I segueix en violeta, Àngels Martínez Castells amb els seus "Apunts personals sobre alternatives polítiques". I molt aprop, Antoni Puig Solé també català, ens parla a ritme del Bella Ciao d'un "Conflicto laboral con reivindicación xenófoba". Desprès de tanta parrafada... De tanta lletra feia falta canviar de format... Darth Vader a.k.a. Rafa Hortaleza ens presenta un vídeu molt simpàtic sobre... ¿Qué? ¡Sí! Les eleccions europees!La semana propera li toca a Javier Dean de Bengoetxe.