dilluns, 3 de novembre de 2008

SAL SUELA S.L. - SELECCIÓN DE PERSONAL


SAL SUELA S.L. - SELECCIÓN DE PERSONAL

Sal Ssuela S.L.- Recursos Humanos, dígame.

Sr. Kurrante- Buenos días, quería conocer la situación de mi currículum en el proceso de selección

Sal Suela S.L.- Como no. ¿ Con relación a que oferta?.

Sr. Kurrante- La de “construir el mundo en seis días y al séptimo descansar”

Sal Suela S.L.- Me alegra comunicarle que en está usted pre-seleccionado. Aún no le habíamos avisado, porque hemos estado muy ocupados con la publicación de un libro.

Sr. Kurrante- Perfecto.

Sal Suela S.L.- Como usted ya conoce por la oferta, la empresa necesita, por necesidades de producción, la contratación de un trabajador a jornada semanal de 65 horas, acogiéndonos a la normativa europea. Así que espero que no me venga usted con sueños antonelo-barbaristas.

Sr. Kurrante- Ningún problema. Yo soy cristiano-sofisista y, siguiendo las orientaciones de nuestra guía espiritual, sólo descanso el domingo.

Sal Suela S.L.- Eso está muy bien. En Europa somos muy cristianos.

Kurrante-Por supuesto, señor.

Sal Suela S.L.- Y espero que su guía espiritual, dalaia Sofis predique con el ejemplo.

Sr. Kurrante- Es que al ser guía espiritual y no ciudadana (de a pie), no trabaja, Señor.

Sal Suela S.L.- Entonces, ¿ de qué vive, su guía ?

Sr. Kurrante- Tiene nomina en Sal Suela, SL., Señor. Su empresa.

Sal Suela S.L.- Me ha descubierto, aquí no trabaja ni dios.

Sr. Kurrante- Entonces, sino trabajan ustedes, ¿ a quién facturan?

Sal Suela S.L.- Facturamos al Estado, Sr. Kurrante, al Estado.

PREGUNTES D’UN REPUBLICÀ DAVANT UN LLIBRE. S’HA EQUIVOCAT SOFIA DE BORBÓN I GRÈCIA ¿

L’aparició del mediàtic llibre de l’opudeista Pilar Urbano i el posterior comunicat de premsa de la “casa real” (casa ¿ ) estan essent objecte de debat mediàtic, tant en els les seccions d’opinió política com de “premsa rosa”.

Podem, intuir que és cert la declaració de Pilar Urbano respecte que una pre-edició del llibre va passar el filtre de l’equip assessor, organitzador i de protocol assignat a Sofia de Borbón (potser massa autònom dels serveis centrals organitzatius, d’assessorament i protocol de “la casa real” ¿?? )

Si això és així, podem deduir que tot el conjunt de barrabassades que recull en Toni Barbarà a la ratera ( http://bloclaratera.blogspot.com/ ) estan realment dites.

No es que sospitéssim pas que aquesta ciutadana coronada opinés de formes diferents. El que potser ha sorprès és que aquesta opinió es fes publica i publicada.


El debat mediàtic s’està centrant en si la ciutadana Sofia tè llibertat d’opinió i expressió o si el paper presumpte de “neutralitat i arbitratge” imposa silenci i discreció.

Tant sols he escoltat una veu mediàtica diferenciada que oferia l’opinió que un cop optat, des de “la casa real” per l’expressió, sense límits, d’opinió publica, s’obria la porta a la via inversa. Es a dir a l’existència d’opinió publica i publicada, sense límits, als afairs de “la casa real”. Es a dir, a donar per tancada l’autocensura envers la informació sobre “la casa real”.

Es referia només des de l’àmbit de la “premsa rosa” o també del periodisme polític ¿ Acabarà realment l’autocensura ¿

En aquests moments, opinar sobre “la casa real”, ha portat a l’alcalde de Puerto Real a la banqueta dels acusats, als tribunals de justícia (burgesos).

Si trencar amb l’aparença de “neutralitat i arbitratge” pot suposar una resposta de diferents sector socials i un cert desgast de la monarquia i aquest desgast no podia passar prèviament inadvertit per “la casa real” i els seus equips, sorgeixen algunes preguntes:

A) perquè s’assumeix aquest desgast ¿
B) perquè en aquests moments ¿
C) s’espera algun benefici que superi (o com a mínim compensi) aquest desgast ¿

Encara ens queda camí per obrir la segona transició. I la III República pot esdevenir amb una tercera transició. A anys vista, per tant. Però, la legitimitat de proposar III República, és cada cop més forta.

Pere Fernández.