dijous, 15 de gener de 2009

NOU PLÀ DE COMPTABILITAT D'ASSOCIACIONS I FUNDACIONS CATALANES

Aprovat el Pla de comptabilitat de les fundacions i associacions (i federacions i confederacions de les mateixes) catalanes

El DOGC núm. 5288, de 31 de desembre, va publicar el Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el

Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions catalanes

subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

Aquest Pla incorpora:a) els canvis de la normativa mercantil i comptable espanyolab) els canvis derivats de les competències assumides per la Generalitat de Catalunya en matèria de fundacions i associacions

Aquest PGC-ESAL-CAT'08 (Pla General Comptable de les Entitats Sense Afany de Lucre (*) - Catalunya -2008) , integra, en un sol text normatiu, la legislació comptable aplicable a les entitats sense ànim de lucre d'àmbit de Catalunya.

Mentre que les ESAL (*) d'àmbit espanyol, tindran que esperar llarg temps a un PGC específic, i s’hauran de moure entre dos normatives:

1. El Reial Decret 776/1998, de 30 d'abril, pel qual s'aproven les normes D'ADAPTACIÓ DEL PLA GENERAL DE COMPTABILITAT a les entitats sense finalitats lucratives I LES NORMES D'INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA D'AQUESTES ENTITATS

.2. a) El Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Pla General de Comptabilitat. (per a societats mercantils, d'àmbit superior a la PIME))

2.b) El Reial Decret 1515/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Pla General de Comptabilitat per a PIMES.

Per a les ESAL catalanes acollides al règim fiscal de la Llei 49/2002 (d'incentius fiscals al mecenatge), continua vigent les obligacions de l'esmentada Llei i les del Reglament 1270/2003, de 10 d'octubre.

(*) Associacions (i Federacions i Confederacions d'associacions) i Fundacions.

1 comentari:

  1. Ufffffffffffff........mira Pere, sóc tresorer u presisdent per accident de dues AMPES.ni idea de comptabilitat.............em compliquen la vida i elpoc temps de que disposo.......vull agraïr els teu comentari doncs m'has posat a lloc en tema de normativa. MOLTES GRACIES!!!! Joan Manuel des de Bagà.

    ResponElimina